Vindelns kommun

Vindelns kommun har tätorten Vindeln som centralort, men i kommunen ligger även tätorterna Tvärålund, Hällnäs och Granö. Av kommunens 5 382 invånare (2017) bor ungefär 2 400 i centralorten.

Kommunen genomflyts av både Umeälven och Vindelälven, och här finns också gott om sjöar. I övrigt är en stor del av trakten kuperad och myrrik skogsmark. Högsta punkten, Vittjämliden, ligger i norr och når 449 meter över havet.

Det bodde människor här redan på stenåldern, något som vi vet eftersom resterna av över 35 stycken boplatser har hittats här, liksom cirka 700 fångstgropar. Första gången dessa trakter dyker upp i en bevarad svensk skattelängd är år 1539 då både Tväråträsk (nuvarande Tvärålund), Degerfors (nuvarande Vindeln) och Granö nämns, tillsammans med flera andra byar. På 1700-talet skedde en stor inflyttning och många nya byar bildades, bland annat Åmsele och Mårdsele.

Tätorten Vindeln

Vindeln (umesamiska Vyöddale, sydsamiska Vudtele) är en kyrkby i Degerfors socken. Här finns förutom en gammal kyrka och prästgård också ett tingshus från 1800-talet, och den Åströmska gården som är ett av länets största timmerhus.

Åströmska gården uppfördes av affärsmannen Anders Åström den äldre i mitten av 1800-talet för att husera handelshusets kontor och landskommunens bokföring. Åström var uppväxt i byn Vindel-Ånäset och grundade tillsammans med konsul Lars Peter Glas Sandviks ångsåg – en av de första ångsågarna i Västerbottens län.

Nu för tiden är Vindeln framförallt känd för sin folkhögskola, med plats för totalt 200 elever varav ett 60-tal bor på skolan.