Vännäs kommun

Vännäs kommun ligger huvudsakligen i landskapet Västerbotten, men en mindre del av kommunens sydvästra hörn befinner sig i landskapet Ångermanland. Vännäs kommun, som inkluderar de två tätorterna Vännäs och Vännäsby, har en sammanlagd befolkning på 8 715 personer (år 2017).

Vännäs kommun består huvudsakligen av älvdalar och starkt kuperad skogsbygd, där vissa av de högsta punkterna ligger uppemot 200 meter över havet. Det bodde människor i Vännästrakten redan på stenåldern; flera stycken boplatser har hittats liksom cirka 120 stycken fångstgropar.

Tätorten Vännäs

Tätorten Vännäs är en järnvägsknut som förbinder Stambanan genom övre Norrland med Järnvägslinjen Vännäs–Umeå–Holmsund. Den är den med råge största tätorten i kommunen och hade år 2015 närapå 4 400 invånare.

Den andra helgen i juli varje år ordnas den stora marknaden Vännäsdagarna här, en av Umeåregionens och hela södra Västerbottens allra största marknader.

Vännäs är också hem för ett motormuseum för bilar, motorcyklar, traktorer, flyg, med mera. Det ligger på Lägret i en flyghangar från 1927 och är öppet från midsommardagen till tredje helgen i augusti. I anslutning till museet finns också en gammaldags lanthandel.

Exempel på större arbetsgivare i Vännäs är Vännäs Dörr, Green Cargo och Kaj Johansson.

Tätorten Vännäsby

Vännäsby ligger ungefär 4 km öster om Vännäs, där Vindelälven flyter samman med Umeälven, cirka 25 km från havet. Området är översvämningsbenäget och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit upp Vännäsby på sin högrisklista. Vindelälven är en av Sveriges fyra stora oreglerade fjällälvar, och vindelälvens vårflod kan därför vara betydligt större och mer okontrollerad än den reglerade Umeälvens.

I Vännäsby bodde år 2015 strax under 1 600 personer. Byn är är slutpunkt för draghundstävlingen Vindelälvsdraget, en 40 mil lång draghundstävling som startar i Ammarnäs och går genom fyra olika kommuner i Västerbottens län. Vindelälvsdraget följer vandrings- och skoterleden Vindelälvsleden.