Skellefteå

Skellefteå kommun är med sina drygt 7 000 kvadratkilometer Sveriges till ytan allra största kustkommun. Den är däremot långt ifrån den mest folktäta; här bodde det år 2017 strax under 72 500 personer. Gott om svängrum kan man alltså räkna med i denna vidsträckta kommun på gränsen mot Norrbotten.

Det finns 20 tätorter i Skellefteå kommun, varav själva Skellefteå tätort med sina över 35 000 invånare är den absolut största. Ingen av de övriga tätorterna har mer än några tusen bofasta.

Gruvdriften är en mycket viktigt inkomstkälla i Skellefteå kommun, och Skellefteåfältet är ett av världens mineralrikaste områden med mycket gynnsamma förhållanden för gruvbrytning. Idag finns det fem gruvor här; i Kristineberg, Petiknäs, Renström, Maurliden och Kankberg. Samtliga ägs av Boliden AB.

Temperaturrekorden för Skellefteå är också rekord för hela landskapet Västerbotten. Den kallaste temperatur som uppmätts här var -45,6 grader C, en händelse som inträffade i det ökända kylhålet Myrheden den 10 januari 1950. Högsta uppmätta temperatur är +34,2 grader C i Skellefteå tätort den 3 juli 1968. Västerbottens högsta vindhastighet, 30 m/s, uppmättes i Bjuröklubb i Skellefteå kommun den 18 januari 1953 samt den 3 mars samma år.

Tätorten Skellefteå

Tätorten Skellefteå ( umesamiska  Syöldate,  sydsamiska  Skillehte elller Syöldete) ligger vid Skellefteälven, ungefär en och en halv mil uppströms från Bottenviken. Älven används för att utvinna vattenkraft, och kraftbolaget Skellefteå Kraft är det näst största kraftbolaget i hela landet; endast Vattenfall AB är större.

På Campus Skellefteå är två olika universitet representerade, Umeå Universitet och Luleå Tekniska Universitet, och här går det bland annat att studera inom områdena elkraft, trä, datorgrafik, datorspel, omvårdnad och socialt arbete.

Skellefteå är Sveriges största stad som saknar persontrafik på järnväg, däremot går det fortfarande rälsburen godstrafik till och från Skellefteå, inklusive den dagliga ”Kopparpendeln” till och från Helsingborg.