Norsjö kommun

Norsjö kommun ligger i Norra Västerbotten och gränsar inte mot Östersjön. I kommunen ligger två tätorter; Norsjö som har drygt 2 000 invånare och Bastuträsk med cirka 400 bofasta. Det finns också flera mindre byar. Totalt uppgick befolkningen i kommunen till 4 110 år 2017.

Kommunen ligger naturskönt kring Norsjön och Malån, och med Skellefteälven i norr. Landskapet är huvudsakligen skogbevuxet, men här finns även gott om småsjöar och myrmarker. Terrängen är småkuperad, och når en höjd på uppemot 550 meter över havet i nordväst. Med sina 551 meter är berget Åmliden, beläget nära gränsen till Lappland, Västerbottens högsta punkt.

Bakgrund

Cirka 20 boplatser från stenåldern är funna i Norsjö kommun, plus cirka 240 stycken fångstgropar från förhistorisk tid.

Enligt släktkrönikor och lokala berättelser ska de första kristna bosättningarna i Norsjö har uppförts av Erich den Enögde och hans barndomsvän Mickel. De båda var födda i mitten av 1400-talet och ska kring år 1470 ha flyttat från Skellefteå landsförsamling till den del av Norsjö som numera är känd som Sörbyn.

Norsjö tätort växte framförallt fram kring kyrkan, medan Bastuträsk är ett stationssamhälle knutet till den järnvägsförbindelse som inrättades år 1894. I Bastuträsk ansluter fortfarande järnvägen Bastuträsk–Skellefteå-Skelleftehamn till stambanan genom övre Norrland.

Zachrissläkten från Kvavisträsk

En lång rad framstående svenska författare har sina rötter i Zachrissläkten från norsjöbyn Kvavisträsk, bland annat Sara Lidman, Torgny Lindgren, P O Enquist, Åke Lundgren, Martin Lönnebo, Britt-Marie Eklund, Liza Marklund, och Stieg Larsson. Stieg Larsson bok ”Män som hatar kvinnor” utspelar sig delvis i Norsjö. Torgny Lindgren är född och uppvuxen i norsjöbyn Raggsjö och uppväxtmiljön återkommer många gånger i hans böcker, bland annat vad gäller frireligiositeten och den höga förekomsten av tuberkulos.

Även musikerna Eva Dahlgren, Roger Pontare och Tomas Ledin hör till Zachrissläkten.