Brännbergets naturreservat

Brännbergets naturreservat ligger i Skellefteå kommun ca 6 km nordost om Boliden. Naturreservatet är 35 hektar stor och hem till många ovanliga växter. Reservatet består av kalkrika jordar på vilken det växer in vacker tall lid. Området har många små strömmar som skär genom liden. Parken är en del av det Europeiska nätverket, Natura 2000.

guckosko blomma
Brännbergets naturreservat är känt för sitt stora bestånd Guckusko

Naturreservatet kan trots sin ringa storlek bjuda på en mycket stor variation av olika typer av biotoper. Något som gör reservatet mycket besöksvärt för den som vill se mycket men har ont om tid. I parken hittar man vid sidan av de tallbevuxna liderna även våtmark, hällmark, rikkärr och skog bevuxen med gammelgran samt olika lövträd. Denna skog är mycket rik på olika örter. Skogen i Brännbergets naturreservat är inte urskog utan har påverkats av skogsbruk.

Reservatet är huvudsakligen kände för sina stora rikedom av orkidéer. Reservatet är hem till mer än 10 olika arter orkidéer. Vissa av dessa finns bara i mindre bestånd medan andra orkidéer såsom Guckuskon (Cypripedium calceolus) finns i mycket stora mängder i reservatet.

Förutom guckuskon hittar man även orkidéer såsom Norna (Calypso bulbosa ) och Brudsporre (Gymnadenia conopsea) i reservatet. Många av dessa arter är relativt ovanligt på dessa nordliga breddgrader.

Brudsporre
Brudsporre (Gymnadenia conopsea)

I Brännbergets naturreservat kan du även se ett antal örter som normalt förknippas med fjällmiljö. Bland dessa hittar du t.ex. Finbräken, fjällskära och björnbrodd.

Brännbergets naturreservat är värt ett besök om du vill kunna se stora populationer av olika svenska orkidéer och ingen orkidéälskare kommer ångra ett besök. Schemalägg ditt besök så att just dina favoritorkidéer blommar medan du är på besök. Om du inte har någon favoritorkidé så är Juli normalt den bästa tiden att besöka parken eftersom du då får se den mycket stora Guckusko beståndet blomma.

Det är givetvis inte tillåtet att plocka blommor i parken eller gräva upp plantor för att flytta dem till sin egen trädgård eller annan plats. Dessa orkidéer är mycket känsliga och lämnas bäst på sin naturliga miljö. De dör normalt om man försöker flytta dem till sin trädgård eller annan skogsmiljö. Detta är sant även om miljön i dina ögon liknar den där de lever i Brännbergets naturreservat.

Norna (Calypso bulbosa )
Norna (Calypso bulbosa )

Hur man tar sig ditt

Det är lätt att ta sig till Brännbergets naturreservat under sommarhalvåret men under vinterhalvåret är vägen inte körbar och man kan då inte ta sig till reservatet med bil. Om man vill besöka reservatet på vintern måste man använda sig av skidor eller snöskoter.

Om man vill köra till naturreservatet så kör du norrut från Boliden på Riksväg 95. När du når Svanström tar man norrut mot Klintforsåns norra strand. Efter ca 4 km kommer man till byn Nyholm. Vid Nyholms sågverk svänger man höger tills man når Grangholm. Därifrån är vägen tydligt skyltad. Ett tips är att samtidigt besöka Blylodmyrans naturreservat som ligger mycket nära.

Karta