Blylodmyran naturreservat

Guckuskor (Cypripedium calceolus) blomma
Guckuskor (Cypripedium calceolus)

Blylodmyran är ett naturreservat som ligger i övre Kågedalen. Naturreservatet består precis som namnet antyder huvudsakligen av våtmark men innehåller även en mindre del torrare skog i utkanten av reservatet. Större delen av reservatet är myr men övergår även i ett svagt sluttande kärr som slutligen mynnar ut i Myrbäcken Kärret är omgivet av bland annat björnbrodd, gräsull, purpurvitmossa och guldspärrmossa men även högre växande växter såsom skogsolvon och trolldruva. Naturreservatet är hem till många arter som är relativt ovanliga på dessa nordliga breddgrader. Reservatet är en del av det Europeiska nätverket, Natura 2000.

skrattabbarn
”skrattabbarn” – Utanför Norrland mest känd som mindre vattensalamander

Bland de mer ovanliga arter som man kan se i reservatet inkluderar mindre vattensalamandern och en rad olika orkidéer. Blolodmyran är den nordligaste kända platsen där man kan hitta den mindre vattensalamandern. Salamandern kallas på lokal dialekt för ”skrattabbarn”. Jag har tyvärr inte lyckats hitta någon entomologisk förklaring till namnet ”skrattabbarn” förutom att det på något sätt skall ha att göra med att att salamandern förknippas med ”den onde”. Det finns många myter i Södra Norrland om att de kan växa sig mycket stora och kan attackera barn medan de avger ett ljud som låter som de skrattar. I vissa fall attackerar de inte utan spelar bara spratt.

Ett exempel på detta är att det finns relativt stora mängder Guckuskor (Cypripedium calceolus) och Norna (Calypso bulbosa ) i reservatet. Detta är inte tillåtet att plocka blommor i reservatet och man får inte heller gräva upp växter för att flytta till annan plats. Detta för att skydda dessa ovanliga svenska orkidéer och andra utrotningshotade arter.

Norna (Calypso bulbosa )
Norna (Calypso bulbosa )

 

Hur man tar sig ditt

Man kan inte köra till reservatet vintertid då vägen inte är körbar. Under sommaren är det dock mycket enkelt att ta sig till reservatet som ligger 7 km norr om Boliden i Skellefteå kommun. Ta riksväg 95 norrut och sväng sedan till höger vid sågverket i Nyholm. Nyholm ligger ca 4 km Norr om Boliden. Efter att du har tagit av från Riksväg 95 är vägen skyltad.

Karta till Blylodmyran